CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

  I. ĐỐI TƯỢNG

  • Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp cần triển khai dự án theo hướng BIM Concept.
  • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc.
  • Học viên muốn phát triển thành Chuyên viên BIM cho dự án xây dựng
  • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.
  • Yêu cầu học viên đã học qua BIM 3D – Chuyên đề Kiến Trúc.

  II. YÊU CẦU ĐẦU RA HỌC VIÊN

  • Hiểu những kiến thức cơ bản về BIM và vai trò của Revit trong quy trình BIM
  • Nắm vững cách triển khai BIM 3D chuyên về kết cấu, bao gồm cách dựng hình cơ bản, cấu trúc mô hình, sử dụng được Revit Structure để xây dựng được những mô hình kết cấu như móng, cột, dầm, sàn, vách.
  • Thể hiện được cấu tạo và bản vẽ thép cho các cấu kiện.
  • Thể hiện được bản vẽ chi tiết cho cấu kiện dầm, cột.
  • Xử lý và liên kết sơ đồ tính kết cấu.
  • Thống kê khối lượng
  • Xuất và quản lý bản vẽ kết cấu theo chuẩn cơ bản.
  • Có khả năng làm việc nhóm và set up ban đầu cho 1 dự án thiết kế kết cấu sử dụng Revit.

Nội Dung Các Buổi Học

BUỔI NỘI DUNG
1

Giới thiệu về các thao tác cơ bản và set up dự án kết cấu.

Xem Chi Tiết
2

Tổng quan về các cấu kiện kết cấu trong revit

Bài tập về nhà 

Xem Chi Tiết
3

Tham biến: Project parameter, Family parameter,Share parameter

Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
4

Family - Ứng dụng Share parameter tương tác projectvới family

Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
5

Family - Ứng dụng Function (Hàm) quản lý, xây dựngthư viện phức hợp

Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
6

Xử lý sơ đồ tính:
- Hiệu chỉnh sơ đồ tính
- Thiết lập vật liệu.

Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
7

Xử lý sơ đồ tính(tt)
- Định nghĩa tải trọng
- Tổ hợp tải trọng.
- Liên kết với mô hình Robot, Etabs.

Xem Chi Tiết
8

Thiết lập, triển khai thép thủ công.

Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
9

Thiết lập, triển khai thép thủ công.

Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
10

Thiết lập, triển khai thép tự động

Bài tập về nhà

11

Thống kế - Quản lý

Bài tập về nhà

12

Triển khai bản vẽ sử dụng thư viện 2D

Bài tập về nhà

13

Ra hồ sơ kết cấu theo chuẩn. 

14

Quản lý in ấn.

Bài tập về nhà

Hình Ảnh Các Buổi Học

Đối tượng học

 • Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp cần triển khai dự án theo hướng BIM Concept.
 • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc.
 • Học viên muốn phát triển thành Chuyên viên BIM cho dự án xây dựng.
 • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.
 • Yêu cầu học viên đã học qua BIM 3D – Chuyên đề Kiến Trúc.
 • Thời lượng:  14 buổi x 2.5h/ buổi
Tư vấn
về khoá học
 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!