CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

  I. ĐỐI TƯỢNG

  • Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp bước đầu làm quen với khái niệm BIM và việc sử dụng Revit nói chung, Revit Architecture nói riêng.
  • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc.
  • Học viên muốn phát triển thành Chuyên viên BIM cho dự án xây dựng.
  • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.

  II. YÊU CẦU ĐẦU RA HỌC VIÊN

  • Hiểu những kiến thức cơ bản về BIM và vai trò của Revit trong quy trình BIM
  • Nắm vững cách triển khai BIM 3D chuyên về kiến trúc, bao gồm cách dựng hình cơ bản, cấu trúc mô hình, sử dụng được Revit Architecture để xây dựng được những mô hình kiến trúc mức độ đơn giản bao gồm dầm, cột, sàn, tường, mái, trần, cầu thang, ram dốc, lan can.
  • Hiểu được triển khai thiết kế cơ sở bao gồm khối Mass, Room, Color fill, vật liệu, hiển thị và Rendering.
  • Xuất và quản lý bản vẽ kiến trúc theo chuẩn cơ bản.

Nội Dung Các Buổi Học

BUỔI NỘI DUNG
1

Sơ lược về lịch sử BIM và phần mềm Revit

Giới thiệu giao diện phần mềm Revit

Xem Chi Tiết
2

Giới thiệu chức năng Links, Imports và Groups

Xem Chi Tiết
3

Giới thiệu Grid,Level, cấu kiện Dầm (Structural Framing), Cột (Column)

Xem Chi Tiết
4

Giới thiệu về cấu kiện Wall (tường) và Curtain Wall

Xem Chi Tiết
5

Giới thiệu về cấu kiện Floor (Sàn), Roof (Mái) và Ceiling (Trần)

Xem Chi Tiết
6

Giới thiệu về cấu kiện Cầu thang (Stairs)

Xem Chi Tiết
7

Giới thiệu về cấu kiện Ram dốc (Ramp) và Lan can (Railing)

Xem Chi Tiết
8

Giới thiệu về Family trong Revit

Xem Chi Tiết
9

Thiết kế cơ sở với Revit

Xem Chi Tiết
10

Room và Color fill

Xem Chi Tiết
11

Material (Vật liệu), Hiển thị (Visualization) và Rendering

12

Material (Vật liệu), Hiển thị (Visualization) và Rendering

13

Cơ bản về bản vẽ

14

Triển khai dự án cụ thể

Hình Ảnh Các Buổi Học

Đối tượng học

Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp bước đầu làm quen với khái niệm BIM và việc sử dụng Revit nói chung, Revit Architecture nói riêng.

 • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc.
 • Học viên muốn phát triển thành Chuyên viên BIM cho dự án xây dựng.
 • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.
Tư vấn
về khoá học
 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!