CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

  I. ĐỐI TƯỢNG

  • Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp bước đầu làm quen với khái niệm BIM và việc sử dụng Revit triển khai dự án BIM từ kiến trúc, kết cấu đến thi công.
  • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc
  • Học viên muốn phát triển Chuyên viên BIM cho dự án
  • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.
  • Yêu cầu học viên đã hoàn thành các khóa học BIM 3D.

  II. YÊU CẦU ĐẦU RA HỌC VIÊN

  • Hiểu những kiến thức cơ bản về BIM và vai trò của Revit trong quy trình BIM.
  • Hiểu và biết cách tạo thư viện các cấu kiện phục vụ thi công như coppha, dàn giáo, thư viện biện pháp thi công...
  • Triển khai mô hình biện pháp thi công bao gồm coppha, giàn giáo, bao che, đào đất.
  • Thiết kế tổng bình đồ công trình.
  • Xuất và quản lý bản vẽ cho dự án theo chuẩn cơ bản.
  • Có khả năng làm việc nhóm và set up ban đầu cho 1 dự án.

Nội Dung Các Buổi Học

BUỔI NỘI DUNG
1

Giới thiệu về:
- Family
- Template
- Project
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
2

Tạo thư viện cốp pha: sàn, dầm
Bài tập về nhà


Xem Chi Tiết
3

Tạo thư viện cốp pha: sàn, dầm
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
4

Tạo thư viện cốp pha: Cột, vách.
Bài tập về nhà


Xem Chi Tiết
5

Tạo thư viện giàn giáo cổ điển.
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
6

Chia Phase, cập nhật tiến độ
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
7

Triển khai bình đồ công trường
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
8

Triển khai biện pháp thi công: Đào đất.
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
9

Triển khai biện pháp thi công: Cốp pha.
Bài tập về nhà


Xem Chi Tiết
10

Triển khai biện pháp thi công: Cốp pha.
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
11

Triển khai biện pháp thi công: Bao che.
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
12

Quản lý file – Triển khai bản vẽ
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
13

Quản lý file – Triển khai bản vẽ
Bài tập về nhà


Xem Chi Tiết
14

Quản lý file, Bóc khối lượng
Bài tập về nhà

Xem Chi Tiết
15

Tổng kết

Xem Chi Tiết
Hình Ảnh Các Buổi Học

Đối tượng học

 • Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp bước đầu làm quen với khái niệm BIM và việc sử dụng Revit triển khai dự án BIM từ kiến trúc, kết cấu đến thi công.
 • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc.
 • Học viên muốn phát triển Chuyên viên BIM cho dự án.
 • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.
 • Yêu cầu học viên đã hoàn thành các khóa học BIM 3D.
Tư vấn
về khoá học
 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!