CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

 • Học Revit Kiến trúc tại BIM Lab Khoa Xây dựng Kiến trúc ĐH Bách Khoa TP. HCM
 • Lớp Revit Architecture ngắn hạn 1,5 tháng tại BIM Lab ĐH Bách Khoa TP. HCM
 • Lớp Revit Architecture đảm bảo chất lượng tại BIM Lab ĐH Bách Khoa TP. HCM
 • Chiêu sinh khóa học Revit chất lượng đầu ra tại BIM Lab ĐH Bách Khoa TP. HCM
 • Lớp học Revit chất lượng cao tại BIM Lab ĐH Bách Khoa TP. HCM
 • Chiêu sinh lớp học Revit tại BIM Lab ĐH Bách Khoa TP. HCM
 • Học Revit đảm bảo chất lượng đầu ra tại BIM Lab ĐH Bách Khoa TP. HCM
 • Trung tâm dạy SAP 2000 nâng cao - Chất lượng Nhật Bản tại Tp.HCM
 • Trung tâm dạy ETABS nâng cao tại Tp.HCM
 • Trung tâm dạy ETABS/SAP căn bản tại Tp.HCM
 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!