CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

  I. ĐỐI TƯỢNG

  • Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp cần triển khai dự án theo hướng BIM Concept.
  • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc.
  • Học viên muốn phát triển thành Chuyên viên BIM cho dự án xây dựng
  • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.
  • Yêu cầu học viên đã học qua Revit 1,  Autocad,  Vẽ kỹ thuật, Cấu tạo kiến trúc, Nguyên lí thiết kế kiến trúc.

  II. YÊU CẦU ĐẦU RA HỌC VIÊN

  • Hiểu được kiến thức về hồ sơ bản vẽ Kiến trúc: thành phần và nội dung của hồ sơ bản vẽ.
  • Sử dụng, tạo lập và quản lý được các Family dành cho dự án.
  • Quy trình triển khai 1 dự án được cung cấp thông tin thiết kế từ AutoCAD.
  • Tạo lập các loại thư viện chính (thường hay sử dụng): Doors, Windows, Curtain Doors, Profiles, Detail Items,…
  • Cách tạo lập hồ sơ bản vẽ (Sheets), quản lý khung nhìn (Views), tạo thống kê đơn giản (Schedules).
  • Gia tăng tốc độc dựng hình phần kiến trúc của công trình.
  • Kỹ năng thể hiện cơ bản về thành phần và nội dung của hồ sơ bản vẽ.

Nội Dung Các Buổi Học

BUỔI NỘI DUNG
1

Hệ thống thư viện
Giới thiệu về thư viện families - Cách load 1 family bên ngoài sử dụng - Cung cấp các loại thư viện cơ bản: cửa đi (Doors), cửa sổ (Windows), thiết bị vật dụng (Furnitures), thiết bị chiếu sáng (Lighting Fixtures).

Xem Chi Tiết
2

Chuyên đề về tạo lập thư viện cơ bản
Hướng dẫn tạo Family Loaded: giới thiệu giao diện, các cách tạo hình, các thông tin phi hình học: thông số (Parameters) và công thức liên quan (Fomulas).

Xem Chi Tiết
3

Chuyên đề về tạo lập thư viện cơ bản
Thực hành tạo Family: Cửa đi cơ bản

Xem Chi Tiết
4

Chuyên đề về tạo lập thư viện cơ bản
Thực hành tạo Family: Cửa sổ cơ bản

Xem Chi Tiết
5

Cách đưa thông tin CAD vào dự án
Hướng dẫn đưa thông tin (Insert) vào Revit từ Cad (Link CADs).
Thực hành và vẽ kèm hệ lưới trúc, cột cơ bản.
Hướng dẫn các cách Insert còn lại

Xem Chi Tiết
6

Phòng, chức năng và dàn trang
Tên phòng (Roomname) và các vấn đề liên quan.
Giới thiệu về dàn trang bản vẽ, cách tạo lập 1 bộ hồ sơ cơ bản.

Xem Chi Tiết
7

Ghi chú thông tin
Sàn (Floors) và các vấn đề liên quan.
Trần (Ceilings) và các vấn đề liên quan.
Mái (Roofs) và các vấn đề liên quan.

Xem Chi Tiết
8

Chuyên đề về Cầu thang
Giới thiệu về các đối tượng trình bày 2D (Annotations).
Cách thể hiện nội dung hồ sơ.

Xem Chi Tiết
9

Thực hành tổng hợp
Học viên tự thực hành công trình đã được thực hiện ở giai đoạn trước, triển khai hồ sơ theo các thành phần được quy định. 

Xem Chi Tiết
10

Thực hành tổng hợp
Giáo viên hỗ trợ cho các học viên, hướng dẫn sữa các lỗi thường xuất hiện và theo trường hợp của từng học viên.

11

Thực hành tổng hợp

12

Thực hành tổng hợp

13

Thực hành tổng hợp

14

Bài tập kết thúc học phần
Tổng kết môn học.
Sử dụng lại mô hình ở Giai đoạn 1.
Hồ sơ cơ bản: Mặt bằng - Mặt đứng - Mặt cắt - Phối cảnh.
Mô hình Revit và hồ sơ pdf

Hình Ảnh Các Buổi Học

Đối tượng học

 • Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp cần triển khai dự án theo hướng BIM Concept.
 • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc.
 • Học viên muốn phát triển thành Chuyên viên BIM cho dự án xây dựng.
 • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.
 • Yêu cầu học viên đã học qua Revit 1,  Autocad,  Vẽ kỹ thuật, Cấu tạo kiến trúc, Nguyên lí thiết kế kiến trúc.
Tư vấn
về khoá học
 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!