CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

  I. ĐỐI TƯỢNG

  • Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp bước đầu làm quen với khái niệm BIM và việc sử dụng Revit triển khai dự án BIM từ kiến trúc, kết cấu đến thi công.
  • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc
  • Học viên muốn phát triển Chuyên viên BIM cho dự án
  • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.
  • Yêu cầu học viên đã hoàn thành các khóa học Revit 1, Revit 2, Autocad, Vẽ kỹ thuật, Cấu tạo Kiến trúc, Nguyên lí thiết kế kiến trúc.

  II. YÊU CẦU ĐẦU RA HỌC VIÊN

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc làm việc nhóm và phối hợp trong công việc.
  • Có khả năng phân chia Workset, khả năng tổ chức và phối hợp làm việc nhóm bằng Revit.
  • Kỹ năng xây dựng mô hình và thể hiện thành phần hồ sơ bản cùng các thành viên trọng nhóm.
  • Kiến thức cơ bản để hình dung cơ bản về 1 dự án có quy mô.
  • Cách tạo lập và quản lý mô hình làm việc nhóm (Worksharing)
  • Sử dụng và quản lý file Link trong Revit.
  •  Cách thức phối hợp các thành viên.

Nội Dung Các Buổi Học

BUỔI NỘI DUNG
1

Giới thiệu về cách thức làm việc theo team của Revit
Giới thiệu Worksets - Cách tạo Worksets - Cách quản lý Worksets.

Xem Chi Tiết
2

Giới thiệu về cách quản lý các đối tượng trong Revit – Manage
Các cách quản lý đối tượng: Đường nét, thể hiện - Vật liệu.

Xem Chi Tiết
3

Giới thiệu về cách quản lý các đối tượng trong Revit – Manage
Quản lý thông tin mô hình: Project Parameters, Project Informations, Project Units.

Xem Chi Tiết
4

Cách kết hợp các mô hình Revit – Revit Links
Giới thiệu về cácfile Revit Links.
Cách link models hiệu quả.
Giới thiệu các cách kiểm tra xung đột model 1 cách đơn giản.

Xem Chi Tiết
5

Chuyên đề về vẽ địa hình – hiện trạng
Cách xác định vị trí công trình – Project Location.
Các cách dựng lại hiện trạng theo file được cung cấp – Toposurface.
Cách tạo ranh giới công trình – Property Line.

Xem Chi Tiết
6

Cách thức phối hợp các Mô hình (Models)
Bài tập lớn: Xây dựng mô hình 1 dự án qui mô tương đối áp dụng cách làm việc theo từng nhóm 4-5 bạn

Xem Chi Tiết
7

Cách thức phối hợp các Mô hình (Models)
Nội dung: Các nhóm chia công việc theo các trưởng nhóm – giáo viên hướng dẫn thực hiện. Mô hình 6-8 tầng

Xem Chi Tiết
8

Mô hình làm việc thực tế theo nhóm
Thực hành mô hình công trình mẫu theo nhóm.

Xem Chi Tiết
9

Thực hành mô hình 
Mô hình hệ lưới trục cơ bản, phần kết cấu (sàn kết cấu, cột kết cấu, lõi thang…), hiện trạng.

Xem Chi Tiết
10

Thực hành mô hình
Mô hình lớp vỏ công trình theo kiến trúc. 

Xem Chi Tiết
11

Thực hành mô hình 
Mô hình công năng, bên trong công trình 

Xem Chi Tiết
12

Thực hành mô hình 
Mô hình triển khai chung – links các files và sử dụng Worksets để triển chung 1 dự án

Xem Chi Tiết
13

Tạo lập các file links.

Xem Chi Tiết
14

Tham gia triển khai hồ sơ theo nhóm
Thành phần triển khai:
A100 – Hồ sơ Tổng thể/ A200 – Các Mặt bằng.
A300 – Mặt cắt/ A400 – Mặt đứng.
A500 – Mặt bằng trần – bố trí thiết bị chiếu sáng/ A600 – Chi tiết kiến trúc.
A700 – Chi tiết vệ sinh/ A800 – Chi tiết thang bộ.
A900 – Mặt bằng chống thấm/ A1000 – Mặt bằng hoàn thiện sàn.
A4000 – Mặt bằng ký hiệu cửa

Xem Chi Tiết
15

BUỔI 15 -> BUỔI 21: Tổng kết mô hình 
Học viên gửi lại tất cả mô hình đã làm trong giai đoạn này (Theo nhóm)

Xem Chi Tiết
Hình Ảnh Các Buổi Học

Đối tượng học

 • Tất cả các đối tượng, các doanh nghiệp bước đầu làm quen với khái niệm BIM và việc sử dụng Revit triển khai dự án BIM từ kiến trúc, kết cấu đến thi công.
 • SV ngành Xây dựng, Kiến trúc.
 • Học viên muốn phát triển Chuyên viên BIM cho dự án.
 • Kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường hoặc đang làm công tác thiết kế, thi công đang cần triển khai dự án theo BIM Concept.
 • Yêu cầu học viên đã hoàn thành các khóa học Revit 1, Revit 2, Autocad, Vẽ kỹ thuật, Cấu tạo Kiến trúc, Nguyên lí thiết kế kiến trúc.
Tư vấn
về khoá học
 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!