CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

Buổi bảo vệ đồ án - Lớp Họa viên kiến trúc CBS

Sáng Thứ 7 vừa qua, phòng Đào tạo CBS tổ chức buổi bảo vệ đồ án cho các bạn học viên hoàn thành chương trình Họa viên kiến trúc 11 tháng tại phòng chuyên đề ĐH Bách Khoa HCM.

Kết thúc khóa học ngắn hạn, mỗi bạn học viên CBS tự thực hiện hoàn thiện hồ sơ thiết kế kiến trúc 1 công trình cụ thể tổng hợp các kiến thức và thao tác vẽ 2D, 3D với sự hướng dẫn của giảng viên là KTS hơn 10 năm kinh nghiệm.

Sau khi nộp đồ án theo đúng tiến độ hoàn thành, học viên sẽ tham dự buổi bảo vệ đồ án, mỗi bạn có khoảng 15-20 phút để trình bày và phản biện trước hội đồng tốt nghiệp là các giảng viên:

Hình ảnh khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!