CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

Buổi học đầu tiên lớp Thiết kế nội thất & Họa viên kiến trúc khóa 9.2017

Tối ngày 27.09.2017, CBS khai giảng buổi học đầu tiên của 02 lớp Họa viên Kiến trúc & Thiết kế Nội thất tại các phòng Chuyên đề - ĐH Bách Khoa HCM.

Đối tượng học viên theo học hai chương trình nghề tại CBS chủ yếu là các bạn bước đầu đến với lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất, do vậy, kiến thức nền tảng ở những môn Cơ sở thiết kế nội thất, Nguyên lý kiến trúc nhập môn, Vẽ kỹ thuật, Cấu tạo kiến trúc… là vô cùng quan trọng, tạo tiền đề vững vàng cho học viên trước khi đến với các môn học phần mềm máy tính chuyên dụng.

Gần 30 tân học viên lớp Họa viên Kiến trúc khóa CBS0917 & hơn 20 tân học viên lớp Thiết kế nội thất khóa NT0917

Giảng viên đứng lớp môn Vẽ kỹ thuật trong chương trình Họa viên kiến trúc là Ths. KTS Bùi Viễn Trung, hơn 7 năm kinh nghiệm chuyên ngành kiến trúc.

Lớp Thiết kế nội thất 09 tháng, giảng viên đứng lớp môn Cơ sở thiết kế nội thất là Ths.KTS Đỗ Thái Thuận, hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, tư vấn thiết kế.

Hình ảnh khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!