CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

 • Đỗ Minh Vương
 • Trần Văn Tuấn
 • Lê Công Minh
 • Vũ Tất Thắng
 • Nguyễn Khắc Sinh
 • Nguyễn Vũ Huy
 • Lê Việt Khuê
 • Trần Văn Lấm
 • Trần Hoài Linh
 • Trần Văn Khải
   Đồ án kiến trúc Học Viên Thực Hiện: Trần Văn Khải

   Đồ án tốt nghiệp cuối khóa là cơ hội cho các học viên hệ thống lại toàn bô kiến thức đã học trong chương trình. Học viên tự chọn một công trình kiến trúc thuộc thể loại nhà ở dưới sự, thể hiện độc lập toàn bộ hồ sơ thiết kế và khai triển dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!