CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

 • Từ Bội Linh
 • NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN
 • Phạm Thế Văn
 • Nguyễn Hoàng Mộng Nam
 • Trần Văn Tuấn
 • Vũ Tất Thắng
 • Trần Văn Khải
   Đồ án kiến trúc Học Viên Thực Hiện: Trần Văn Khải

   Đồ án tốt nghiệp cuối khóa là cơ hội cho các học viên hệ thống lại toàn bô kiến thức đã học trong chương trình. Học viên tự chọn một công trình kiến trúc thuộc thể loại nhà ở dưới sự, thể hiện độc lập toàn bộ hồ sơ thiết kế và khai triển dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

 • Phan Văn Hải
 • Bùi Văn Cương
 • Trần Thị Ánh Tuyết
 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!