CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

HÌNH ẢNH WORKSHOP CBS | Bạn Nguyễn Thanh Thủy lớp Thiết Kế Nội Thất present Đồ án Tốt nghiệp với đề tài "Căn hộ chung cư đương đại & tối giản"

Bạn Nguyễn Thanh Thủy lớp Thiết Kế Nội Thất present Đồ án Tốt nghiệp với đề tài "Căn hộ chung cư đương đại & tối giản" 

Giảng viên hướng dẫn: thầy Lê Đức Hoàng.

WORKSHOP CBS 2018 TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN

Hình ảnh khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!