CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

Học Viên Thực Hiện: Hồ Thanh Việt

Đồ án tốt nghiệp cuối khóa là cơ hội cho các học viên hệ thống lại toàn bô kiến thức đã học trong chương trình. Học viên tự chọn một công trình kiến trúc thuộc thể loại nhà ở dưới sự, thể hiện độc lập toàn bộ hồ sơ thiết kế và khai triển dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Nội dung đồ án:

  • Thể hiện ý tưởng thiết kế: Mặt bằng tổng thể có sân vườn; Mặt bằng tổ chức không gian các tầng; Mặt đứng
  • Thể hiện hồ sơ khai triển chi tiết
  • Thể hiện phối cảnh ngoại thất, nội thất công trình

Kết thúc khóa học học viên trình bày bảo vệ ý tưởng và cách thức thực hiện đồ án của mình trước hội đồng tốt nghiệp

Đồ án khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!