CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

Lê Duy Luân

Đồ án tốt nghiệp cuối khóa là cơ hội cho các học viên hệ thống lại toàn bô kiến thức đã học trong chương trình. Học viên tự chọn một công trình kiến trúc thuộc thể loại nhà ở dưới sự, thể hiện độc lập toàn bộ hồ sơ thiết kế và khai triển dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Nội dung đồ án:

  • Thể hiện ý tưởng thiết kế không gian nội thất một công trình kiến trúc tự chọn 
  • Thể hiện các View phối cảnh nội thất
  • Thể hiện 3D các trang thiết bị nội thất sử dụng  trong công trình
  • Khai triển hồ sơ thi công nội thất

Kết thúc khóa học học viên trình bày bảo vệ ý tưởng và cách thức thực hiện đồ án của mình trước hội đồng tốt nghiệp

Hình ảnh khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!