CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

Học Viên Thực Hiện: Nguyễn Vũ Hồng Nhật

Đồ án tốt nghiệp là cơ hội giúp học viên hệ thống và áp dụng toàn bộ kiến thức của chương trình học. Thể loại đề tài tùy thuộc vào năng lực của từng học viên sẽ được giảng viên tư vấn chọn lựa phù hợp. Khối lượng đồ án tốt nghiệp bao gồm các thành phần sau:

  • Thể hiện ý tưởng thiết kế không gian nội thất một công trình kiến trúc tự chọn (dưới sự hướng dẫn của giáo viên)
  • Thể hiện các view phối cảnh nội thất
  • Thể hiện 3D các trang thiết bị nội thất sử dụng trong công trình
  • Hồ sơ khai triển 2D phần nội thất

Kết thúc khóa học học viên trình bày bảo vệ ý tưởng và cách thức thực hiện đồ án của mình trước hội đồng tốt nghiệp

Đồ án khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!