CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017


Để chắc chắn học viên được cung cấp đầy đủ thông tin để chọn đúng khóa học theo mục tiêu nghề nghiệp của mình, quy trình tuyển sinh tại CBS như sau:

Bước 1 - Tư vấn: từng môn học trong chương trình được tư vấn chi tiết, yêu cầu hoàn thành từng bộ môn, bài tập mẫu, chất lượng yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp…

Bước 2 – Kiểm tra điều kiện đầu vào phù hợp nếu học viên chỉ đăng ký các lớp thực hành, bỏ qua lý thuyết

Bước 3 – Nội quy về lịch học, yêu cầu kết thúc môn, bảo lưu, thi lại, chuyển lớp, gia hạn đồ án...để đảm bảo chất lượng đầu ra.

Bước 4 – Đăng ký ghi danh, làm hồ sơ nhập học chính thức, bao gồm:

  • Bản photo không công chứng: CMND, Bằng tốt nghiệp THPT, hoặc CĐ, ĐH…
  • Ba (03) tấm hình 3 x 4 làm thẻ học viên & chứng chỉ tốt nghiệp
  • Mẫu đăng ký nhập học (CBS cung cấp sau khi tư vấn khóa học chi tiết)
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!