CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

  • Chiêu sinh khai giảng lớp họa viên kiến trúc & thiết kế nội thất
  • Lớp Auto CAD, Sketchup chất lượng Nhật Bản, Hỗ trợ giảm 40% học phí cho sv ngành kiến trúc xây dựng
  • Mời tham dự buổi chuyên đề kiến trúc - nội thất tháng 6.2016
  • CBS liên tục chiêu sinh mở các lớp đào tạo họa viên kiến trúc & thiết kế nội thất
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!