CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

Giới thiệu tổng quan về CBS

Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS muốn đảm bảo chắc chắn cơ hội tốt nhất cho các bạn trẻ trong việc định hướng nghề nghiệp và khả năng làm việc chất lượng, chuyên sâu sau khi hoàn thành khóa học tại CBS.

Video khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!