CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

HÌNH ẢNH WORKSHOP CBS | Chị Hoàng Quốc Đông Phương lớp Thiết kế Nội thất present Đồ án Tốt nghiệp với đề tài "Nội thất căn hộ bán cổ điển"

Chị Hoàng Quốc Đông Phương lớp Thiết kế Nội thất present Đồ án Tốt nghiệp với đề tài "Nội thất căn hộ bán cổ điển" 

Giảng viên hướng dẫn: thầy Lê Đức Hoàng.

WORKSHOP CBS 2018 TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN

Hình ảnh khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!