CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

HÌNH ẢNH WORKSHOP CBS | Bạn Phạm Nhất Nguyên lớp Họa viên Kiến trúc present Đồ án Tốt nghiệp với đề tài "Biệt thự"

Bạn Phạm Nhất Nguyên lớp Họa viên Kiến trúc present Đồ án Tốt nghiệp với đề tài "Biệt thự" 

Giảng viên hướng dẫn: thầy Nguyễn Trung Quân.

WORKSHOP CBS 2018 TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN

Hình ảnh khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!